Chính sách bảo mật

 1.     Mục đích và phạm vi thu thập
  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website xenanghangvn.com bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng. Đây là các thông tin mà xenanghangvn.com cần khách hàng cung cấp để xenanghangvn.com liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận và gửi hàng cho quý khách hàng.
  Trong quá trình giao dịch thanh toán tại xenanghangvn.com, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
  Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste xenanghangvn.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  2.      Phạm vi sử dụng thông tin
  Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
  –          Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
  –          Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website xenanghangvn.com
  –          Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
  –          Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  –          Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại xenanghangvn.com
  –          Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
       3. Thời gian lưu trữ thông tin
  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật.
  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG XE NÂNG ASIA.
  ĐC: 252/33 Đường HT17, Tổ 23, KP2, P. Hiệp Thành, Q.12, TP. HCM
  Email: sales@xenanghangvn.com
  Hotline: 09141 82141
  5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
  Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu xenanghangvn.com thực hiện việc này.
  khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website xenanghangvn.com Khi tiếp nhận những phản hồi này, xenanghangvn.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, xenanghangvn.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
  6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  – Thông tin cá nhân của khách hàng trên xenanghangvn.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của xenanghangvn.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  – Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  – Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, xenanghangvn.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  – Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên xenanghangvn.com
  – Ban quản lý xenanghangvn.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, số tài khoản…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý xenanghangvn.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.