Chổi than – than đề motor xe nâng

Chổi than – than đề motor xe nâng Linde, TCM, Toyota, Nichiyu… các loại kích thước 12.5x32x32mm, 9x20x16.2mm, 7x12x20mm, 12.5x40x28mm, 9x25x22mm, 9x25x19mm, 8x22x20mm, 6x15x20mm, 8x30x25mm, 8×12.5x22mm, 8×12.5×22, 12.5x40x34mm, 17x40x38mm, 12.5x30x27mm, 16x25x30mm, 12.5x32x32, 12.5x40x40mm, 10x40x32mm, 12.5x40x40mm, 10x32x32mm, 8x20x25mm, 10x20x26mm, 16x25x28mm, 12.5x40x28mm, 12.5x32x32mm, 12.5x40x32mm, 12.5x40x27mm.

Chổi than xe nâng

Chổi than động cơ, than đề motor xe nâng Chổi than động cơ xe nâng carbon brushes

Chổi than đề, Carbon brush (Hydraulic, Drive, Steering) tất cả kích thước, sử dụng cho các dòng xe nâng như Linde, TCM, Toyota, Nichiyu, quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để đặt hàng đúng kích thước nhé.