Cảm biến xe nâng điện TCM, Toyota

Cảm biến lái, cảm biến góc lái, cảm biến chân ga, cảm biến tốc độ, cảm biến nâng hạ xe nâng điện TCM, Toyota

Cung cấp các loại cảm biến xe nâng điện TCM, Toyota như cảm biến lái, cảm biến tốc độ, cảm biến nâng hạ, cảm biến chân ga, cảm biến góc lái…

Cảm biến xe nâng điện TCM, Toyota

Cảm biến lái xe nâng Toyota 45190-13900-71

 Tên phụ tùng    : Cảm biến lái xe nâng điện
Tên tiếng anh   : STEERING WIRE BRIDQE
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FBR10~30,7FBRS20~25

Cuộn dây cảm biến lái xe nâng
Cảm biến lái xe nâng Toyota 89452-76001-71

Tên phụ tùng    : Cảm biến lái xe nâng Toyota
Description       : STEERING SENSOR
Part no.             : 89452-76001-71
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FBR10~30

Cảm biến lái Toyota 7FBR10~30 89452-76001-71

Cảm biến góc lái xe nâng Toyota 04438-20011-71

Tên phụ tùng    : Cảm biến góc lái xe nâng Toyota
Description       : ROTARY POSITION SENSOR KIT
Part no.             : 04438-20011-71
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FD10~30, 7FG10~30, 8FD10~30, 8FG10~30, 7FB10~30, 8FBN15~30

Cảm biến góc lái Toyota 7FD10~30,7FG10~30,8FD10~30,8FG10~30,7FB10~30,8FBN15~30 04438-20011-71

Cảm biến nâng hạ xe nâng TCM 277H2-62701, R-402-65154

Tên phụ tùng    : Cảm biến nâng hạ xe nâng TCM
Description       : LIFT SENSOR
Part no.             : 277H2-62701, R-402-65154
Hiệu xe              : TCM
Model xe           : FB10~30-6/7/8, FRB10~25-6/8, FRHB10~25-6/8

Cảm biến nâng hạ TCM FB10~30-6/7/8, FRB10~25-6/8, FRHB10~25-6/8 277H2-62701, R-402-65154

Cảm biến chân ga xe nâng Toyota  57510-13300-71

Tên phụ tùng    : Cảm biến chân ga xe nâng Toyota
Description       : ACCELERATOR
Part no.             : 57510-13300-71
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 5FB10~30, 6FB10~30, 7FB10~30 

Cảm biến chân ga Toyota 5FB10~30, 6FB10~30, 7FB10~30 57510-13300-71

Cảm biến tốc độ xe nâng TCM BP-ML-6619,BP-ML-6

Tên phụ tùng    : Cảm biến tốc độ xe nâng TCM
Description       : SPEED SENSOR
Part no.             : BP-ML-6619,BP-ML-6
Hiệu xe              : TCM
Model xe           : FB15~30-7 

Cảm biến tốc độ TCM FB15~30-7 BP-ML-6619,BP-ML-6

Cảm biến tốc độ xe nâng Toyota 58810-13900-71

Tên phụ tùng    : Cảm biến tốc độ xe nâng Toyota 7FBR10~30
Tên tiếng anh   : SPEED SENSOR
Part no.             : 58810-13900-71
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FBR10~30

1x1.trans - Cảm biến tốc độ Toyota 7FBR10~30 58810-13900-71 SPEED SENSOR