Cảm biến xe nâng điện TCM, Toyota

Cảm biến lái, cảm biến góc lái, cảm biến chân ga, cảm biến tốc độ, cảm biến nâng hạ xe nâng điện TCM, Toyota

Cung cấp các loại cảm biến xe nâng điện TCM, Toyota như cảm biến lái, cảm biến tốc độ, cảm biến nâng hạ, cảm biến chân ga, cảm biến góc lái…

Cảm biến xe nâng điện TCM, Toyota

Bạc đạn cảm biến SKF 6206

Tên phụ tùng    : Bạc đạn cảm biến tốc độ xe nâng
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FBE10 / 15/20

Bạc đạn cảm biến 6206 BMB-6022 SKF

 

Cảm biến lái xe nâng Toyota 45190-13900-71

 Tên phụ tùng    : Cảm biến lái xe nâng điện
Tên tiếng anh   : STEERING WIRE BRIDQE
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FBR10~30,7FBRS20~25

Cuộn dây cảm biến lái xe nâng
Cảm biến lái xe nâng Toyota 89452-76001-71

Tên phụ tùng    : Cảm biến lái xe nâng Toyota
Description       : STEERING SENSOR
Part no.             : 89452-76001-71
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FBR10~30

Cảm biến lái Toyota 7FBR10~30 89452-76001-71

Cảm biến góc lái xe nâng Toyota 04438-20011-71

Tên phụ tùng    : Cảm biến góc lái xe nâng Toyota
Description       : ROTARY POSITION SENSOR KIT
Part no.             : 04438-20011-71
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FD10~30, 7FG10~30, 8FD10~30, 8FG10~30, 7FB10~30, 8FBN15~30

Cảm biến góc lái Toyota 7FD10~30,7FG10~30,8FD10~30,8FG10~30,7FB10~30,8FBN15~30 04438-20011-71

Cảm biến nâng hạ xe nâng TCM 277H2-62701, R-402-65154

Tên phụ tùng    : Cảm biến nâng hạ xe nâng TCM
Description       : LIFT SENSOR
Part no.             : 277H2-62701, R-402-65154
Hiệu xe              : TCM
Model xe           : FB10~30-6/7/8, FRB10~25-6/8, FRHB10~25-6/8

Cảm biến nâng hạ TCM FB10~30-6/7/8, FRB10~25-6/8, FRHB10~25-6/8 277H2-62701, R-402-65154

Cảm biến chân ga xe nâng Toyota  57510-13300-71

Tên phụ tùng    : Cảm biến chân ga xe nâng Toyota
Description       : ACCELERATOR
Part no.             : 57510-13300-71
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 5FB10~30, 6FB10~30, 7FB10~30 

Cảm biến chân ga xe nâng Toyota  57510-13300-71

Cảm biến chân ga xe nâng Toyota (4 dây)

Cảm biến chân ga xe nâng

Cảm biến tốc độ xe nâng TCM BP-ML-6619,BP-ML-6

Tên phụ tùng    : Cảm biến tốc độ xe nâng TCM
Description       : SPEED SENSOR
Part no.             : BP-ML-6619,BP-ML-6
Hiệu xe              : TCM
Model xe           : FB15~30-7 

Cảm biến tốc độ TCM FB15~30-7 BP-ML-6619,BP-ML-6

Cảm biến tốc độ xe nâng Toyota 58810-13900-71

Tên phụ tùng    : Cảm biến tốc độ xe nâng Toyota 7FBR10~30
Tên tiếng anh   : SPEED SENSOR
Part no.             : 58810-13900-71
Hiệu xe              : Toyota
Model xe           : 7FBR10~30

1x1.trans - Cảm biến tốc độ Toyota 7FBR10~30 58810-13900-71 SPEED SENSOR

Cảnh báo giới hạn tốc độ xe nâng

Còi báo động khi xe nâng chạy quá tốc độ cho phép, mang lại sự an toàn đáng kể khi lái xe nâng tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Hệ thống hoạt động ổn định đã qua thực nghiệm và có thể lắp trên tất cả các hiệu xe nâng như TCM, Toyota, Linde, Komatsu, Mitsubishi, Heli, Hangcha, Nichiyu…
Cảnh báo giới hạn tốc độ xe nâng

Cảm biến va chạm xe nâng

Cảm biến va chạm ngay nay được nhiều công ty sử dụng rộng rãi để nâng cao khả năng an toàn, lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng. Có nhiều mức cảnh báo, mỗi mức cảnh báo là 1 tín hiệu âm thanh khác nhau giúp tài xế dễ dàng kiểm soát khoảng cách an toàn của xe đối với vật cản xung quanh.

Cảm biến va chạm xe nâng