Đánh giá vòng đời môi trường của hoạt động xe nâng

Mục đích

Trong số rất nhiều ấn phẩm về đánh giá vòng đời môi trường (LCA) của giao thông vận tải, chỉ có một số ví dụ về các công trình dành riêng cho các phương tiện giao thông nội bộ. Vì lý do này, nó đã được quyết định thu thập dữ liệu kiểm kê theo định hướng năng lượng và đánh giá tác động môi trường liên quan đến hoạt động của các xe nâng được lựa chọn, là phương tiện vận tải nội bộ được sử dụng phổ biến nhất. Thông tin dưới đây trình bày các giả định chính và kết quả liên quan đến bốn giai đoạn của LCA: xác định mục tiêu và phạm vi, kiểm kê vòng đời, kết quả đánh giá tác động vòng đời và giải thích.

Phương pháp

Mười xe nâng với các động cơ, phụ tùng xe nâng  khác nhau đã được chọn để thực hiện nghiên cứu đánh giá vòng đời. Nghiên cứu dựa trên kết quả đo mức tiêu thụ nhiên liệu vận hành và lượng khí thải, được thực hiện bằng thiết bị di động SEMTECH-DS của nhóm thiết bị PEMS. Để thực hiện các phép đo trong trường hợp gần với điều kiện thực tế của việc khai thác xe nâng, nó đã được quyết định sửa đổi một chút chu trình hoạt động được đề xuất trong VDI 2198. Tác động môi trường của việc sử dụng nhiên liệu / điện và khí thải được đánh giá bằng cách sử dụng ISO Hướng dẫn 14040x và phương pháp IMPACT 2002+.

xe-nang-dien-1-tan-heli-cpd10-6-768x575

Kết quả và thảo luận

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng xe nâng điện để vận chuyển 1 tấn tải trọng trên quãng đường 1km có tác động môi trường nhỏ hơn đáng kể so với việc sử dụng một trong những xe nâng được lựa chọn chạy bằng động cơ đốt trong. Sử dụng xe nâng chạy bằng động cơ khí hóa lỏng (LPG) dẫn đến tác động môi trường cao hơn đáng kể trong khi việc sử dụng xe với động cơ diesel có tác động ở mức thấp hơn vài lần. Trong trường hợp lái xe không tải, trong đó đơn vị chức năng được xác định là bao phủ quãng đường 1km không có tải trọng xe, thì tác động của xe điện cũng thấp hơn. Phân tích bao gồm ảnh hưởng của các quá trình ngược dòng của sản xuất nhiên liệu và năng lượng điện.

Kết luận

Ngay cả khi kịch bản sản xuất của Ba Lan (gần như hoàn toàn dựa vào nhiên liệu hóa thạch) được xem xét, xe nâng điện vẫn cho thấy lợi thế rõ ràng. Cần phải kỳ vọng rằng, nếu tính đến sự kết hợp công nghệ sản xuất năng lượng điện cho các quốc gia có tỷ trọng năng lượng tái tạo hoặc năng lượng hạt nhân cao hơn, thì các chỉ số môi trường đối với xe điện sẽ còn thấp hơn. Điều đáng chú ý là chỉ phân tích các khía cạnh năng lượng của hoạt động của xe nâng. Các nghiên cứu sâu hơn nhằm thu thập dữ liệu hàng tồn kho liên quan đến các khía cạnh khai thác khác, cũng như việc sản xuất và sử dụng các phương tiện tương tự, được lên kế hoạch như một phần tiếp theo của nghiên cứu này.