Dây curoa xe nâng – dây đai Fan belt

Chuyên cung cấp các loại dây curoa bơm nước, dây đai cánh quạt xe nâng (fan belt) dùng cho tất cả các loại động cơ trên xe nâng, chất liệu tốt mang đến sự hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện làm việc.
Dây Curoa xe nâng động cơ 6102, S6S-31TFL

Dây curoa xe nâng động cơ 6102, S6S-31TFL C950171220, AG-05910-20049, 20801-04062

Dây đai xe nâng động cơ C240/F18B

Dây đai xe nâng động cơ C240/F18B 20801-04091

Dây curoa xe nâng động cơ TD27, QD32

day curoa xe nang A-11720-41K05

Dây curoa xe nâng động cơ TD27/FD20-30T6N

Dây curoa xe nâng động cơ TD27/FD20-30T6N 11720-NA000

Dây curoa xe nâng động cơ S4S/F18C

Dây curoa xe nâng động cơ S4S/F18C 91921-06300

Dây curoa xe nâng động cơ 1DZ/5-7FD15-30

Dây curoa xe nâng động cơ 1DZ/5-7FD15-30 89343-76001-71