Đối tác sản xuất tự động hóa của bạn

Chúng tôi là đối tác OEM đáng tin cậy của bạn để mở rộng các giải pháp và công nghệ tự chủ của bạn ra thị trường. Nhóm của chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp công nghệ để cung cấp nền tảng xe nâng chất lượng cao, sản xuất có thể mở rộng và hỗ trợ sau bán hàng trên khắp Châu Mỹ.

Giải pháp Xử lý Vật liệu & Xe nâng

Thông qua nhóm Mitsubishi Logisnext Americas, bạn có thể tiếp cận với nhiều loại thương hiệu và giải pháp xe nâng nhất trong toàn ngành. Chúng tôi có thể cung cấp một nền tảng để đáp ứng bất kỳ ứng dụng xử lý vật liệu tự trị nào.

xenang2

Giải pháp tự động hóa xe nâng

Đội ngũ kỹ thuật và quản lý dự án giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ việc tích hợp của bạn với sự hỗ trợ từ hướng dẫn cơ bản đến nỗ lực thiết kế phối hợp với các nhóm chức năng chéo. Chúng tôi đã phát triển một cách tiếp cận ba giai đoạn để tích hợp xe nâng của chúng tôi với gói tự động của bạn.

Phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn đã được chứng minh

Giai đoạn 1: Phát triển thiết kế ổn định

Giai đoạn 2: Thêm tùy chỉnh xe nâng để tích hợp gói tự động dễ dàng hơn

Giai đoạn 3: Hoàn thành sản xuất rô bốt sẵn sàng giao cho khách hàng cuối cùng của bạn

Với hỗ trợ điều phối dịch vụ tập trung 24/7 tại các đại lý xe nâng và phụ tùng xe nâng, bạn có thể yên tâm rằng đội xe của bạn sẽ hoạt động hiệu quả và năng suất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.