Giắc cắm xe nâng SBX350A-600V SBE160A Anderson, SRE160A Rema

Giắc cắm xe nâng điện SBX350A-600V  SBE160A Anderson, SRE160A Rema. Cấu tạo: vỏ nhựa cao cấp, 2 đầu cos và 2 đầu kích đỏ đen.

Giắc cắm xe nâng điện SBX350A-600V SBE160A Anderson, Rema Giắc cắm xe nâng điện SBX350A-600V SBE160A

SBE160A SBX350A

Giắc cắm xe nâng SBX350A-600V SBE160A Anderson, Rema và các hiệu thông dụng khác. Hoạt động bền bỉ, chất liệu cao cấp chống nóng chảy ở nhiệt độ cao.