Mở rộng kho lưu trữ với các loại hệ thống pallet (Phần 1)

Doanh nghiệp của bạn đang phát triển và bạn cần mở rộng nhà kho hiện tại hoặc xây dựng một nhà kho mới để hỗ trợ sự phát triển của mình. Nghe có vẻ như một vấn đề tốt để có! Ít nhất, cho đến khi bạn phải quyết định loại hệ thống kệ pallet bạn cần lắp đặt. Ở dạng đơn giản nhất, hệ thống kệ pallet là một hệ thống lưu trữ vật liệu. Giá đỡ pallet giúp bạn luôn có tổ chức trong nhà kho của mình và quản lý hàng tồn kho của bạn tốt hơn. Tuy nhiên, việc lựa chọn giá kệ pallet không đơn giản như việc chọn thương hiệu giá kệ và lắp đặt nó. Có một số loại giá đỡ giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mình. Loại giá đỡ bạn chọn phụ thuộc vào một số tiêu chí:

Giá đỡ cần phải cao bao nhiêu

Hàng hóa nào sẽ được lưu trữ

Sơ đồ mặt bằng sẽ như thế nào

xe-nang-dien-trong-kho-lanh

Hệ thống giá đỡ chọn lọc

Hệ thống giá đỡ chọn lọc là một số hệ thống giá đỡ phổ biến và được sử dụng rộng rãi, chủ yếu vì chúng ít tốn kém hơn và dễ lắp đặt hơn các hệ thống giá đỡ chuyên dụng hơn khác. Giá đỡ có chọn lọc rất phù hợp cho các kho chứa một lượng lớn các đơn vị lưu kho (SKU). Giá kệ pallet chọn lọc thường là giá kệ pallet sâu đơn. Loại giá đỡ này làm cho bất kỳ pallet nhất định nào trong hệ thống giá đỡ có thể truy cập được mà không cần phải di chuyển một pallet khác.

Hệ thống giá đỡ Cantilever

Hệ thống giá đỡ Cantilever được sử dụng để lưu trữ các mặt hàng không thể dễ dàng lưu trữ trên pallet. Các nhà kho sử dụng giá đỡ công xôn, thường lưu trữ các mặt hàng dài hơn và nặng hơn được lưu trữ theo chiều ngang qua nhiều cánh tay (như gỗ hoặc ống thép). Mặt khác, kệ pallet có các thanh thẳng đứng hạn chế chiều dài của các mặt hàng được lưu trữ. Đây là sự khác biệt cơ bản giữa giá đỡ công xôn và giá đỡ pallet.