Tạo văn hóa an toàn lao động trong hoạt động sản xuất cùng xe nâng

Chúng tôi khuyên bạn nên cá nhân hóa mỗi danh sách kiểm tra xe nâng hàng theo nhu cầu cụ thể của bạn thay vì chỉ đơn giản là tìm một biểu mẫu kiểm tra xe nâng ngẫu nhiên trên mạng và sao chép nó. Có thể là môi trường làm việc của bạn có các điều kiện khác nhau và việc sử dụng thiết bị hoặc xe nâng của bạn có thể thay đổi đáng kể. Một ví dụ sẽ bao gồm việc kiểm tra bộ lọc không khí và bộ lọc không khí nếu bạn đang vận hành xe nâng của mình trong các hoạt động có nhiều bụi.

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra trước ca làm việc, hãy yêu cầu người vận hành của bạn ký tên và ghi ngày vào mẫu danh sách kiểm tra xe nâng và đưa nó cho người giám sát của họ. Sau khi người giám sát xem xét đầy đủ việc kiểm tra và ghi chú bất kỳ sửa chữa cần thiết nào, biểu mẫu kiểm tra xe nâng phải được đưa vào hồ sơ của xe nâng. Có những danh sách kiểm tra này trong hồ sơ có thể giúp bạn tránh bị trích dẫn nếu bạn đã từng bị OSHA kiểm tra.

large-ic-pneumatic-image-J3

Tạo văn hóa an toàn

Danh sách kiểm tra an toàn xe nâng có giá trị trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, điều quan trọng là phải tạo ra một văn hóa khuyến khích người vận hành xe nâng báo cáo tất cả các vấn đề tiềm ẩn. Hãy chắc chắn đưa ra chính sách của công ty rằng nếu các nhà khai thác phát hiện thấy bất kỳ điều gì không hoạt động tốt, nó phải được báo cáo.

Khi một xe nâng được phát hiện có bất kỳ vấn đề nào, có thể gây ra mối lo ngại về an toàn đối với xe nâng, nó nên được gắn thẻ một cách rất rõ ràng (nhiều hoạt động sử dụng thẻ đỏ). Xe nâng nên được đưa ra khỏi dịch vụ cho đến khi hoàn thành tất cả các sửa chữa cần thiết. Làm rõ rằng cả an toàn và năng suất đều bị ảnh hưởng nếu người vận hành bỏ qua những phát hiện của họ và cố gắng để xe nâng hoạt động “chỉ một ca nữa.