Phụ tùng động cơ xe nâng C240

Phụ tùng động cơ C240 được sử dụng khá nhiều trên các dòng xe nâng TCM, động cơ C240 được người sử dụng rất ưa chuộng vì khả năng hoạt động bền bỉ trong mọi điều kiện môi trường cũng như thời gian hoạt động lâu dài.

Phụ tùng động cơ xe nâng C240

Đầu bơm cao áp C240PKJ, C240PKG, Z-8-94328-604-0, TCM FD20-30C6/T6
Đầu bơm cao áp C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Vành răng bánh đà C240PKJ, 4JG2, 4D95S, TCM FD20-30Z5/C6/T6, Komatsu FD20-30H-12, FD20-30-11
Vành răng bánh đà C240PKJ TCM FD20-30Z5/C6/T6, Komatsu FD20-30H-12, FD20-30-11
Trục khuỷu C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Trục khuỷu C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Trục cam C240PKJ, C240PKG, Z-8-94159-768-0, Z-5-12511-078-4, TCM FD20-30C6/T6
Trục cam C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Thanh truyền C240PKJ, C240PKG, FD20-30Z5, FD20-30C6/T6
Thanh truyền C240PKJ, C240PKG, FD20-30Z5, FD20-30C6/T6
Tấm dừng biến mô TCM, FG20-30T3, FD20-30T3/T3Z, K21, C240, TD27
Tấm dừng biến mô C240, TCM FG20-30T3, FD20-30T3/T3Z
Ron đại tu C240PKJ, C240PKG, FD20-30C6/T6
Ron đại tu C240PKJ, C240PKG, FD20-30C6/T6
Ron nắp quy lát C240PKJ, C240PKG, Z-5-11141-072-1, Z-8-97018-936-1, Z-8-97018-936-2, TCM FD20-30C6/T6
Ron nắp quy lát C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Nắp quy lát C240PKJ, C240PKG, Z-5-11110-207-0, Z-5-11110-207-2, TCM FD20-30C6/T6
Nắp quy lát C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Kim phun C240PKJ, 2J, Z-5-15311-006-0, 23620-76002-71, TCM FD20-30C6/T6, Toyota 5FDC20-25
Kim phun C240PKJ, 2J, TCM FD20-30C6/T6, Toyota 5FDC20-25
Giàn cò C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Giàn cò C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Cao su chân máy C240PKJ, C240PKG, FD20-30C6/T6
Cao su chân máy C240PKJ, C240PKG, FD20-30C6/T6
Căn dọc trục khuỷu 4JG2, C240PKJ, C240PKG, Z-9-11581-057-0, Z-8-94453-520-0, TCM FD20-30C6/T6, Komatsu FD20-30H-12
Căn dọc trục khuỷu C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6, Komatsu FD20-30H-12
Bơm nhớt C240PKJ, C240PKG, TCM FD20-30C6/T6
Bơm nhớt C240PKJ, C240PKG, TCM FD20~30C6/T6
Bơm cao áp C240PKJ, C240PKG, Z-8-97136-683-1, TCM FD20-30C6/T6
Bơm cao áp C240PKJ, C240PKG, TCM FD20~30C6/T6
Bộ hơi TCM FD20-30C6/T6, C240PKJ
Bộ hơi C240PKJ, TCM FD20~30C6/T6
Biến mô TCM FD20~30Z5/Z8, FG20~30N5, FD20~30T6/T3C/T3Z, C240PKJ, C240PKG, H20
Biến mô C240PKJ, C240PKG TCM FD20~30Z5/Z8, FG20~30N5, FD20~30T6/T3C/T3Z
Bánh đà C240PKJ, C240PKG, Z-5-12330-116-1, 55593-62341, FD20-30Z5/C6/T6
Bánh đà C240PKJ, C240PKG, FD20~30Z5/C6/T6
Bánh răng trục cam C240PKJ, C240PKG, FD20~30C6/T6
Bánh răng trục cam C240PKJ, C240PKG, FD20~30C6/T6
Bạc trục cam C240PKJ, C240PKG, Z-5-11610-002-0, 20801-08311, TCM FD20-30C6/T6
Bạc trục cam C240PKJ, C240PKG, TCM FD20~30C6/T6