TẠI SAO CẦN CHỨNG NHẬN XE NÂNG?

Nhiều tai nạn liên quan đến xe nâng được cho là do người vận hành bất cẩn hoặc người vận hành không quen với thiết bị vận hành xe nâng của họ.

Chứng chỉ xe nâng giúp đảm bảo rằng người vận hành xe nâng được đào tạo và nhận thức được những rủi ro và nguy hiểm liên quan đến việc vận hành xe nâng trong môi trường của họ.

Các nghiên cứu cho thấy rằng các doanh nghiệp thực hiện các chương trình đào tạo xe nâng phù hợp cho người vận hành và thực hiện kiểm tra hàng ngày trước ca làm việc có nhiều khả năng giảm tai nạn xe nâng hơn ngoài việc giúp giảm thời gian chết và chi phí của họ. Ngoài ra, kiểm tra trước ca làm việc có thể giúp xác định các vấn đề bảo trì để tăng tuổi thọ xe nâng hơn nữa, phát triển kỹ năng của người vận hành và có khả năng giảm thời gian ngừng hoạt động của xe nâng.

xe-nang-dien-trong-kho-lanh

TẤT CẢ NGƯỜI VẬN HÀNH XE NÂNG CÓ CẦN ĐƯỢC CHỨNG NHẬN KHÔNG?

Vâng, đó là luật. Cơ quan quản lý sức khỏe an toàn lao động (OSHA 1910.178 (i) (6)) yêu cầu tất cả người vận hành xe nâng phải được chứng nhận trước khi vận hành xe nâng hoặc sản phẩm kho hàng. Việc đào tạo và đánh giá thích hợp được hoàn thành trước khi vận hành xe nâng công nghiệp.

Mục tiêu của chứng nhận xe nâng OSHA là giảm số lượng thương tích do sử dụng xe nâng không an toàn tại nơi làm việc. Chứng nhận này có thể mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động bằng cách giảm thiểu tai nạn, giảm chi phí bảo hiểm [CK1] và giảm thiệt hại cho xe nâng và tài sản.

GIẤY PHÉP XE NÂNG (CHỨNG NHẬN) LÀ GÌ?

Bằng lái xe nâng thực chất là một chứng chỉ. Giấy chứng nhận cho thấy rằng nhân viên đã được đào tạo và đánh giá bởi người sử dụng lao động để vận hành xe tải một cách an toàn. OSHA yêu cầu người sử dụng lao động chứng nhận việc đào tạo. Việc cấp giấy phép được sử dụng bởi người sử dụng lao động để cho thấy nhân viên được chứng nhận để vận hành xe nâng trong ứng dụng cụ thể của họ.

Giấy chứng nhận bao gồm tên của người vận hành xe nâng, ngày đào tạo và đánh giá cũng như danh tính của người thực hiện đào tạo và đánh giá xe nâng. Các tiêu chuẩn của OSHA yêu cầu người sử dụng lao động phải chứng nhận rằng mỗi người vận hành đã được đào tạo và đánh giá.